Naše služby

Motto: "Účetnictví má sloužit firmě, a nikoliv firma účetnictví"

Daňové poradenství

 • individuální i jednorázové, ale vždy daňověprávní poradenství ve všech oblastech daní vč. mezinárodního zdanění- zpracování daňových přiznání ke všem daním na základě podkladů klienta
 • zpracování daňových přiznání ke všem daním na základě podkladů klienta
 • zpracování daňových přiznání ke všem daním jako výstup z námi zpracované evidence/účetnictví
 • zastupování vůči orgánům státní správy, zejména vůči územním finančním orgánům
 • prodloužení lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů

Účetnictví a daňová evidence

 • zpracování všech typů závěrek
 • vedení daňové evidence
 • vedení účetnictví
 • vedení mzdového účetnictví, evidence personalistiky, styk s orgány OSSZ, ZP, ÚP atd
 • vedení evidence pro potřeby DPH
 • zpracování vnitřních směrnic pro oblast účetnictví
 • kontrola účetnictví, účetní poradenství

Ostatní služby

 • informace o daňových aktualitách, termínech
 • zpracování statistických hlášení
 • ukládání závěrek do Sbírky listin
 • úpravy poměrů ve společnostech, přeměny společností, likvidace
 • firemní analýzy
 • zajištění externího auditora
 • zajištění externího právního poradenství
 • zajištění kooperujícího daňového poradce v SRN
 • zajištění znaleckých posudků
 • vícejazyčné výstupy, zejména komunikace v NJ