O nás

Motto: "Účetnictví má sloužit firmě, a nikoliv firma účetnictví"

Společnost I.D.S. daně - účetnictví s.r.o. působí v oblasti daňového a účetního poradenství včetně služeb vedení účetnictví a dalších souvisejících služeb v ČR od r. 1996. Nově pak od r. 2016 i sesterská firma zabývající se výhradně daňovým poradenstvím I.D.S. daně s.r.o.. Přitom ale v uvedených oborech působíme, byť v jiné právní formě od samého počátku existence tohoto oboru v ČR od r. 1991, licenci k provádění daňového poradenství vlastníme od r. 1993, tedy opět v roce vzniku daňového poradenství jako oboru upraveného samostatným zákonem 523/1992Sb.

Činnost našich firem zahrnuje služby pro široké spektrum klientely od nepodnikajících fyzických osob, přes neziskové subjekty až po nadnárodní společnosti a oblasti mezinárodního zdanění. Společnosti působí na celém území ČR, z hlediska četnosti klientely zejména v Plzeňském kraji, Jihočeském kraji a v Praze.

Samozřejmostí a prvořadou prioritou našich společností je spokojenost našich klientů, zejména eliminace jakýchkoliv rizik spadajících do daňověprávní a účetní oblasti, zejména ve vztahu vůči finančním úřadům a dalším orgánům státní správy. Z důvodu posílení důvěry a klidu klientů jsou společnosti pojištěna proti škodám způsobeným v souvislosti s prováděním daňového poradeneství a účetnictví, a to v mnohonásobně větším rozsahu než je zákonná povinnost.

Pro svoji činnost využíváme online účetní software ABRA Flexibee ( www.flexibee.eu )

Základní kritéria celého kolektivu zaměstnanců ve vztahu vůči našim klientům lze shrnout následovně:

  • profesionalita a odbornost
  • záruka za poskytované služby, garance souladu s platnou legislativou
  • individuální přístup
  • stejná (maximální) kvalita pro všechny klienty
  • časová flexibilita